Eerstejaarskamp 2014

19 – 22 Januarie 2014 | R550 Lees meer hier: Inligtingstuk vir eerstejaars
Enige eerstejaar is welkom – kom begin hierdie nuwe fase in jou lewe op ‘n plek waar elkeen inpas!

Navrae: Kontak Erika by kamp@kruiskerk.com  |  Kantoor: 021 883 3458  |  Selfoon: 082 362 5237
Inskrywings sluit 12 Januarie

INSKRYWINGS IS NOU GESLUIT

Laai “Terme & Voorwaardes” af.

Betaling
Die koste vir die kamp beloop R550 (sluit in verblyf, alle etes en vervoer na en van die terrein).
NG Kerk Stellenbosch
Nedbank Business Winelands
Takkode: 149821
Tjekrekening: 1498043232
Verwysing: van en studentenommer

*Bewys van betaling in ander formaat kan per e-pos gestuur word aan kamp@kruiskerk.com of gefaks word na 086 224 5047.

Die oorspronklike eerstejaarskamp – dis die een kamp wat jy nie wil misloop nie!