Media

Crux-Blad – Dis ‘n nuusblad wat eenmaal elke semester verskyn.
Foto’s – Foto’s van alle gebeurtenisse by Kruiskerk.
Video’s – Video’s van alle gebeurtenisse by Kruiskerk.