Atlete vir Christus

Atlete vir Christus 2013-02-28T18:03:49+00:00

AVC logo

[wptabs mode=”horizontal”]

[wptabtitle] Welkom [/wptabtitle]

[wptabcontent]

“Ons hardloop, sing en gesels Christus”

Atlete vir Christus is ‘n uitreikaksie van Stellenbosch Moedergemeente wat in 1975 ontstaan het. Atlete is saam met die ander uitreikaksies opgewonde en trots om Kruiskerk/Moedergemeente se visie uit te dra.

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Hart van AVC [/wptabtitle]

[wptabcontent]

Waar kom Atlete vir Christus vandaan?

Fanie Richter, ‘n gebore swartlander, het ‘n droom gehad om met ‘n groep Christen-atlete vanaf Beitbrug in die noorde tot in Kaapstad te hardloop. ‘n Eerste poging om aan hierdie droom gestalte te gee, is in 1974 met ‘n Wesrandse KJA aangepak. Atlete vir Christus het egter eers in 1975 op Stellenbosch ontstaan nadat Fanie hiér vir Norman Burger ontmoet het. Norman het ‘n soortgelyke idee gehad – hy wou met ‘n sanggroep toer. Vandag, 36 jaar later, bestaan hierdie groepsamestelling nog steeds.

Die span van 23 studente van die Universiteit van Stellenbosch, word saamgestel uit tien atlete tien sanggroeplede en drie persoonlike/geestelike werksters wat die span bedien. Dan toer daar ook elke jaar ‘n toerpa saam wat die geestelike leisels in sy hande neem. Elkeen vevul ‘n unieke funksie op ‘n tipiese toerdag, waartydens die atlete die afstande tussen die betrokke oornagdorpe op ‘n aflos basis aflê. Gedurende die dag word daar bybelstudie gedoen, ondersteuning aan atlete gebied en ander prettige aktiwiteite gedoen. Waar moontlik besoek die toergroep oop tronke en sing en getuig binne die gevangenis. Saans tree die sanggroep by ‘n gasheergemeente op. Optredes bestaan uit ligte, gewyde sang, impromptu getuienisse deur spanlede en ‘n kort boodskap deur die toerpa.

Wat is die doel van alles?

Atlete vir Christus se doel is tweeledig:

  1. Om Jesus te verheerlik soos wat dit in ons leuse vervat is: “Ons hardloop, sing en gesels Christus”. Ons stel ons ook ten doel om die liefde van God en ook die waarheid te verkondig daar waar ons gaan.
  2. Om jaarliks R40 000 in te samel vir die evangelisasiewerk wat Bybelkor in Suid- Afrikaanse gevangenisse doen. (So ver ons kennis strek is daar geen ander groep of instansie wat fondse insamel vir Bybelkor ten opsigte van hierdie doel nie.)

Suid-Afrika is die land wat neënde slegste is in die wêreld aangaande oorbevolking van tronke. Neëntig persent van alle gevangenis kom uit ‘n gebroke gesin en het nie ‘n positiewe vaderfiguur gehad in hulle lewe nie. Vyf en tagtig persent van alle vroue en vyftig persent van alle gevangenis was seksueel misbruik op ‘n stadium in hulle lewe. Sommige van die gevangenis het tatoo’s wat lees: “Born to Lose.”

In 2011 tydens ‘n tronkbesoek in Queenstown het ‘n gevangenis die toergroep hartelik verwelkom. Terwyl hy besig was om blare bymekaar te hark sê hy toe: “Daar is nie slegte mense hier nie, net mense wat foute gemaak het.” Dit is dikwels die geval waar iemand in selfverdediging reageer het of in ‘n desperate poging om kos te kry die verkeerde keuse gemaak het.

Daar is ‘n groot seer en ‘n honger in die tronke van Suid-Afrika en God se liefde is nie net beskore vir daardie wat hom volg nie, inteendeel se Jesus in Lukas 15:7: “Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie.”

Wat gebeur op die toer?

Bedags word die afstand tussen die oornagdorpe op ‘n aflosbasis deur die tien atlete afgelê. Die afstand wissel gewoonlik tussen 12 en 21 km per atleet per dag. Langs die roete word die atlete deur die res van die span ondersteun en tussendeur word daar ook tyd ingeruim vir Bybelstudie, geselsies, middagete (met ‘n optrede in die kleine) en selfs georganiseerde lawwigheid om die gemoedere in die span in ‘n gemaklike en ontspanne luim te hou.

Met die aankoms by die oornagdorp, word spanlede by gasouers in die gemeente wat ons besoek uitgeplaas. Die aand is daar dan ‘n optrede wat bestaan uit sang, persoonlike getuienis deur van die spanlede en ‘n kort boodskap deur die toerpa.

Wat gebeur voor en na toer?

Voor die toer het elke spanlid ‘n portefuelje wat dan help om die reëlings vir die toer tussen almal te versprei. Ons probeer ook alreeds voor toer om fondse in te samel. Aan die begin van die jaar, net nadat die nuwe span bymekaargesit is, is daar ‘n kenmekaarkamp waar die nuwe span mekaar goed kan leer ken. Dan is daar elke Sondagaand van die eerste semester ‘n Atlete byeenkoms waar die leier en leidster dan al die belangrikste inligting deurgee, en die span ook geleentheid het om terugvoering oor hulle portefueljes te gee. Daar sal ook per geleentheid ‘n gasspreker optree by so Sondagaand geleentheid.

Na die toer, gedurende die tweede semester, gaan Atlete voort deur by gemeentes in en rondom Stellenbosch optredes te hou. Optredes is soortgelyk aan die wat op die toer is, met die verskil dat dit op ‘n Sondagoggend of aand is en tydens die gemeente se erediens geskied. Die optredes na die toer is van net so ‘n groot belang, aangesien dit al by baie gemeentes ‘n reëling geword het dat Atlete hulle besoek.

Die verkiesing van die volgende jaar se leier en leidster vind normaalweg teen die einde van Augustus of iewers in September plaas. Hulle begin dan sommer vroegtydig ‘n toerroete vir die volgende jaar beplan en reël.

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Ontmoet AVC [/wptabtitle]

[wptabcontent]

Span van 2015

Die span bestaan uit 10 atlete, ‘n sanggroep van 10 lede, 3 persoonlike werkers en ‘n toerpa.

Atlete vir Christus

Kliek asb op ‘n foto om ‘n groter weergawe te vertoon

[nggallery id=4]

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Nuus [/wptabtitle]

[wptabcontent]
Facebook
http://www.facebook.com/#!/groups/2299379417/

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Dra by [/wptabtitle]

[wptabcontent]

Indien u graag ‘n finansële bydra wil maak vir die werk wat deur Atlete vir Christus gedoen word, kan u van die volgende bankbesonderhede gebruik maak:

NG Kerk Stellenbosch
Nedbank, Business Winelands
Rekeningnommer: 1498043232 (Tjek)
Takkode: 149821
Verwysing: Atlete vir Christus

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Kontak [/wptabtitle]

[wptabcontent]

Vir verdere inligting, kontak asb vir:

Louis Marais (Sel: 078 5528099)

Alta van Schalkwyk (Sel: 073 6480860)

E-pos: avc@kruiskerk.com
Facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/2299379417/

Of vul die vorm in hier onder:

Naam & Van

Epos

Onderwerp

Boodskap

CAPTCHA
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

[/wptabcontent]

[/wptabs]