Gebed 2013-02-28T19:52:33+00:00

Gebedsbediening

Gebedsbediening
Ons missie is om te bid.

Ons bid vir die gemeente en die studente. Ons bid vir spesifieke gebedsversoeke. Ons bid oor enige saak wat die Here op ons harte lê. Ons skep weekliks die geleentheid waar ons as gelowiges saam kan bid – enigiemand is welkom. Selfs al kan jy nie fisies saam kom bid nie, kan jy nogsteeds oor dieselfde sake op jou eie bid.

Ons glo in die krag van gebed (Jak 5:16). Ons visie is om saam te bid sodat die krag van die Here deur ons sal werk en ten volle vrygestel sal word in die gemeente.

gebed@kruiskerk.com

Stuur gerus enige gebedsversoeke deur dit in die vorm in te vul. Ons help graag!

Naam & Van

Epos

Gebed's Versoek

Boodskap

CAPTCHA
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.