Geskiedenis

Geskiedenis 2013-02-28T17:57:10+00:00

Kruiskerk maak deel uit van Moederkerk se veelkleurige geskiedenis. Dit is ‘n voorreg om terug te kan kyk op ‘n 300 jare lange pad wat die Here met ons gemeenste stap. As die tweede oudste gemeente in Suid-Afrika het die kerk al tot 12 opeenvolgende generasies kerkgangers gehuisves!  Hier volg ‘n paar hoogtepunte uit dié ryk geskiedenis:

1686 – Kerkgemeente deur nedersetting van boere aan die Eersterivier gestig

1687 – Die eerste kerkgeboutjie in Suid-Afrika word deur die Kompanjie op Simon van der Stel se aandrang in  in die middedorp opgerig

1710 – Brand vernietig kerkgebou en die gekweste gemeente hou vir 12 jaar eredienste in ‘n wynkelder

1723 – Groter Kruiskerk aan Drostdystraat word voltooi. (Daar is meer as 500 perone onder die kerkgebou se vloer begrawe…)

1927 – Hoeksteen van die “Nuwe Kerk” (tans Kruiskerkgebou) word gelê op die hoek van Victoria- en Van Ryneveldstraat

1985 – Studentekerk skei van Moedergemeente wat onderskeidelik spesifiek op studentelidmate en gevestigde lidmate fokus

2000 – Gemeente gaan deur ‘n visioneringsproses wat die gemeente nuwe fokus gee – visie van “‘n Rivier van Lewende Water” word gebore. Kommissies word afgeskaf en bedieninge word ingestel wat alle lidmate die geleentheid bied om hul gawes uit te leef

2002 – Gemeente betree digitale era met ontstaan van ‘n gemeentewebwerf

2006 – Studentekerk word ná 21 jaar weer deel van Moederkerk nadat getalle aansienlik daal

2006 – Moedergemeente brei eredienste uit tot twee oggend- en twee aanddienste. Die ou gebou van die Studentekerk word herdoop tot Kruiskerk en bykomend vir eredienste gebruik. Moedergemeente het vir die eerste maal ‘n vroulike predikant en vir die eerste maal 5 voltydse predikante

2007 – Hofmeyersaal (waar koffie na elke aanddiens bedien word) word heringerig en heringewy op 14 Oktober

2008 – Gemeente bestaan uit ongeveer 2500 gevestigde lidmate en 2000 studente en jong werkendes

2010 – Groot skerms word buite ‘n stampvol Kruiskerk opgerig en stoele word buite die Khaya uitgepak om die groeiende aantal studente wat die erediens bywoon,  te akkomodeer.

2011 – Moedergemeente vier sy 325ste bestaansjaar. Crux studentebediening spog met sy eie webwerf!

‘n Mens kan net  droom oor wat God vir die volgende 325 jaar beplan…