Kursusse

Kursusse 2013-02-28T19:29:16+00:00

Toegerus vir die lewe

G.R.I.P. (GeRoepe In Praktyk)

 Gesprekke vir Finalejaarstudente oor die “regte wêreld” en jou roeping.
Kom ontmoet ook gelowiges in jou beroepsrigting wat al lank hierdie pad met die Here stap.

Wanneer: 3 Donderdagaande: 2, 9 en 16 Oktober om 19:00 – 20:20
Waar: Die Kerkhuis (langs Moederkerk)
Fokusgroep: Finalejaarstudente
Navrae/Inskrywings by Elaine Hamman by 021 883 3458 of elaine@moederkerk.co.za

GRIP

DIEPER DORS – ‘n kursus in geloofsgroei deur geloofsgewoontes
(16 April – 14 Mei 2014)

Het jy behoefte aan ‘n dieper groei in jou verhouding met die Here? Hierdie kursus wil jou help om met behulp van bepaalde selfkennis, Godskennis en die doen van geloofsgewoontes op ‘n opwindende reis te gaan van geloofsgroei.

pouring-water

Wanneer: 4 Woensdag aande (16 en 23 April en 7 en 14 Mei) om 19:00 – 20:30
Waar: Die Khaya langs Kruiskerk
Fokusgroep: Jong Volwassenes en Studente
Koste: R100 per persoon
Inskrywings by venita@moederkerk.co.za

(Jy kan kontant betaal by Kruiskerkkantoor of EFT)

NG Kerk Stellenbosch
Nedbank Business Winelands
Takkode: 149821
Tjekrekening: 1498043232
Verwysing: Dors naam + van
Stuur bewys van betaling na venita@moederkerk.co.za.