Lesotho

Lesotho 2013-02-28T18:12:30+00:00

Lesotho uitreik:
Die doelstellings van ons uitreikspan is om die Woord van die Here te verkondig en te getuig oor die Hoop wat in ons leef. ‘n Goeie langtermyn verhouding moet met die plaaslike gemeenskap van Maphutseng en met Growing Nations opgebou word, sodat ons ‘n stroom van lewende water tussen die mense van Maphutseng sal wees. Ons wil ‘n verskil maak deur ons betrokkenheid en ‘n diens lewer binne hulle kultuurverband.

Growing Nations is ‘n projek met die doel om die plaaslike gemeenskap met kos te voorsien en om aan die gemeenskap effektiewe boerderymetodes te leer wat erosie verminder en die opbrengs van oeste sal vergroot.

Kom geniet hierdie lewensveranderende ervaring om vir ander Christene iets te beteken!

As jy geïnteresseerd is en die Here lê dit op jou hart om deel te wees van die uitreik, nooi ons jou uit om vir ons ‘n e-pos te stuur.

Die uitreik behels dat ons die plaaslike sendeling, Ds August Basson, gaan ondersteun deur middel van  gemeenskapsinteraksie.

Vir meer inligting, kontak vir:

Neil Marais
Tel: 072 4228766

Dianne Lombard
Tel: 071 3960840
E-pos: lesotho@kruiskerk.com

Of vul die vorm in hier onder:

Naam & Van

Epos

Onderwerp

Boodskap

CAPTCHA
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.