Manna & Mercy

Manna & Mercy 2017-04-20T15:34:30+00:00

d

Manna & Mercy is ‘n kursus wat handel oor hoe ons die Bybel lees en verstaan.  Dit word aangebied deur Alan Storey – predikant van Central Methodist Mission (CMM) in Kaapstad

In hierdie kursus word daar gepoog om die Bybel te lees deur die lens van die Ons Vader gebed. Hier sal jy toegerus word om prakties na te dink oor die profetiese verantwoordelikheid wat op volgelinge van Jesus se skouers rus; dat God ons gemaak het in liefde, deur liefde en vir liefde. Die fokus van die kursus is op dissipelskap as iets wat waarlik hoop kan bring vir ons wêreld.

Wanneer: 5-7 Mei 2017
Vrydag 18:00-21:00
Saterdag 08:00-17:00
Sondag 14:00-18:00

Waar: Khaya (langs Kruiskerk)

Koste: R100

*Alle betalings moet asb per EFT gedoen word. Gebruik as verwysing M&M gevolg deur jou VAN (byv: “M&M Heyns”)

Bankbesonderhede
Rekeningnaam: NG Kerk Stellenbosch
Bank: Nedbank
Takkode: 149821
Rekeningnommer (Tjek): 1498043232

Aanlyn registrasie:

Naam & Van

E-pos

E-pos herhaal

Selfoonnommer

*Jy sal onmiddellik ‘n e-pos ontvang om jou registrasie te bevestig.

manna-mercy-2