Personeel: Eerstejaarskamp 2018

Personeel: Eerstejaarskamp 2018 2017-11-01T16:17:19+00:00

*Neem kennis: Hierdie inskrywingsvorm is nie vir voornemende Eerstejaars nie – dit is slegs vir personeel!

Personeel: Kringleiers, Bestuurslede & Kosspan

Wanneer: 19-24 Januarie 2018
Waar: Bergkroon (Wellington)

Naam & Van

Tipe personeellid op kamp
KringleierKosspanBestuurspan

E-pos

E-pos herhaal

Selfoonnommer

Geboortedatum

By watter instansie studeer jy?

Kursus

In watter koshuis of privaatwyk is jy?

Ouer(s) se Naam & Van

Ouer(s) Selfoonnommer

Enige allergieë (oa kos) of mediese toestand waarvan ons moet weet?

Koste: R400

Betaal asseblief per EFT: Gebruik as verwysing KAMP gevolg deur jou voorletters en van, bv “Kamp: J.Roux”.  Die bewys van betaling kan gestuur word aan marianne@moederkerk.co.za

REKENINGNAAM:
NG Kerk Stellenbosch
Bank: Nedbank (Business Winelands)
Takkode: 149821
Rekeningnommer (Tjek): 1498043232

Vir navrae oor betalings, kontak asseblief vir Marianne by 021 883 3458
As jy enige verdere vrae het, moenie huiwer om ons te kontak nie!
kamp@kruiskerk.com & 066 329 7999