Transkei

Transkei 2013-02-28T18:16:06+00:00

Transkei Werkers Aksie is een van die oudste aksies van die Moederkerk op Stellenbosch. Ons gaan elke jaar tydens die universiteit se Junie-vakansie vir twee weke na die ou Transkei toe om daar bou- en restourasiewerk te gaan doen.

Van die dinge wat ons daar gaan doen tydens die uitreik is algemene herstelwerk aan die sendingstasie by Canzibe en Decoligny, asook die naburige gemeenskap se kerke wat betrokke is by die stasies. Ons sal moontlik ook by die Sinethemba Kinderhuis ‘n draai gaan maak.

Om ‘n idee te gee van watter tipe werk ons gedoen het is hier ‘n opsomming van wat ons in die afgelope paar jaar gedoen het.
Ons het die Sinethemba huis vir 52 gestremde kinders gebou en ons het verf- en restourasiewerk aan die Decoligny sendingstasie, naby Mthata, gedoen.
Spanne is gestuur na beide die Decoligny sendingstasie en die Canzibe sendingstasie (so twee ure se ry van Mthata af). Daar het ons weer verf- en herstelwerk aan die geboue op die sendingstasies en hul buite poste gedoen.

Diegene wat al in die verlede op een van die Transkei uitreike was, sal kan getuig dat dit ‘n lewensveranderende ervaring is. Uit my eie ervarings kan ek sê dat jy op só ‘n uitreik bande met ons broers en susters in een van die armste gebiede van ons land kan smee en ook baie van hulle kan leer. Bowenal die fisieke en menslike aspekte van die uitreik is daar ook ‘n baie prominente geestelike komponent. Ons dink maar ons gaan werk aan geboue, maar God werk net so lekker aan ons harte.

Vir enige verdere navrae, kontak vir:

Jaco du Preez
Tel: 076 5021859
E-pos: twa@kruiskerk.com

Rachél Prinsloo
Tel: 082 5627569

Of vul die vorm in hier onder:

Naam & Van

Epos

Onderwerp

Boodskap

CAPTCHA
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.